Të hënën, shqyrtim publik në Komunën e Tuzit

0

Sekretariati për planifikim dhe rregullim të hapësirës, çështje komunale, komunikacion, pronë dhe mbrojtje të mjedisit jetësor të Komunës së Tuzit, organizon shqyrtimin publik lidhur me:

-projektvendimin mbi transportin auto-taksi në Komunën e Tuzit

-projektvendimin mbi kafshët shtëpiake të Komunës së Tuzit

-projektvendimin mbi rendin shtëpiak në ndërtesat e banuara

-projektvendimin mbi shërbimin e policisë komunale dhe mbikëqyrjes inspektuese

-projektvendimin mbi rendin komunal,

me datë 10.06.2019 në orën 10.00;

Sekretariati për vetëqeverisje lokale dhe veprimtari shoqërore

-projektvendimin mbi bashkësitë lokale të Komunës së Tuzit,

me datë 10.06.2019 në orën 10.00.

error: Të drejtat e rezervuara !!