Diaspora 73 bursa për studentët nga Malësia

Për vitin akademik 2015/2016, 73 studentë nga Malësia kanë përfituar bursat prej shoqatave nga Diaspora.

Shoqata Malësia e Madhe nga New York-u,do të ndajë 46 bursa, ndërsa Shoqata Malësia e Madhe nga Detroiti 27 bursa.

Shpërndarjen e bursave do ta bëjë Kryetari i Shoqatës Malësia e Madhe nga New York-u, Z. Ëjllo M. Berishaj me 7 shkurt 2016, në ora 11:00, në sallën e KU Tuz.

1. Agron Prele Pllumaj 25. Haris Smail Beqaj 49. Monika Luigj Berishaj
2. Agron Prele Gjokaj 26. Ilir Nosh camaj 50. Mark Gjeto Vulaj
3.Alrinda Sokol Lulgjuraj 27. Irena Zef Gjokaj 0 51. Merita Gjeto Sinishtaj
4. Antoneta Kole Lucaj Delaj 28. Iliriana Pjeter Memcaj 52. Mark Pjeter Lulgjuraj
5. Azemina Rrustem Gjokaj 29. Kristina Viktor Gjonaj 53. Martin Preke Gjonlekaj
6. Anton Gjelosh Gokaj 30. Kristina Gjergj Dushaj 54. Martin Dode Juncaj
7. Antoneta Vasel Gjokaj 31. Kristian Gjok Dukaj 55. Marinela Vasel Lajcaj
8. Alma Senad Turkoviq 32.Kristina Gjok Dushaj 56. Merita Zef Lucaj
9. Albert Anton Bikaj 33. Kristina Dede Juncaj 57. Monika Nikoll Lulgjuraj
10. Anton Luc Dukaj 34.Kristian Pashko Gjokaj 58. Nikoleta Gjelosh Vulaj
11. Antone Tome Nikaj 35. Kristian Tome Lulgjuraj  59. Nikolina Nikoll Lekocajë
12. Arben Prel Gjolaj 36. Kristina Gjon Sinishtaj 60. Naila Xhemal Nikaj
13. Aleksander Nua 37. Kristian Viktor Gjonaj 61. Nora Pjeter Lucaj
14. Arta Omer Gjokaj 38. Kristina Luigj Juncaj 62. Nikollina Mirash Juncaj
15. Antoneta Pashko Lulgjuraj 39. Lirim Afrim Gjokaj 63. Nikolina Rrok Sinishtaj
16. Armedina Rrustem Gjokaj 40. Liridon Rrok Dushaj 64. Pjeter Vasel Gojcaj
17. Bernard Agron Berishaj 41. Leke Valentin Lucgjonaj 65. Rrok Anton Ivezaj
18. Bora Pjeter Lucaj 42. Linda Gjek Gjelaj 66. Robert Marash Juncaj
19. Diana Gjoke Dukaj 43. Linda Gjelosh Camaj 67. Silvana Gjeto camaj
20. Ermina Hasim Palaj 44. Leonardo Angjelin Dedvukaj 68. Sanella Sulejman Dreshaj
21. Elizabeta Mark Camaj 45.Linda Tome Vulaj 69. Tereze Rrok Dreshaj
22. Emanuela Nrek Juncaj 46. Leon Rrok Sinishtaj 70. Tome Nikolle Lucaj
23. Filip Gjergj Sinishtaj  47. Maida Halil Beqaj 71. Vilsone Luca Gojcaj 
24. Flora Paloke Berishaj 48. Mark Juncaj 72. Valentina Nua Gjelaj
73. Valdeta Arif Gjokaj
Shperndaje