Tuz: Këshilltarët, miratojnë ndryshimet për të ardhurat e funksionarëve

Me shumicë votash të këshilltarëve të Kuvendit Komunal të Komunës Urbane të Tuzit, sot u miratuan vendimet për tri ndryshime për të ardhurat e funksionarëve, zyrtarëve dhe për pjesën variabile të pagës për administratën lokale të kësaj komune Urbane.

Në senacën e sotme të veçantë të Kuvendit të  Komunës Urbane të Tuzit, shumica e këshilltarëve votoi për ndryshimet e vendimeve mbi të ardhurat e funksionarëve lokal të komunës,  pastaj, të ardhurat e zyrtarëve  dhe për vendimin e pjesës  variabile të pagës.  Vendimin e arsyetoi Kryetari i Komunës urbane,  dr. Abedin Axhoviq i cili tha se arsyet e sjelljes së këtyre  vendimeve janë të përmbajtura në nevojën e krijimit të kushteve për implementimin  e Ligjit për të ardhurat e të punësuarve  në sektorin publik. Me vendimin për të ardhurat e zyrtarëve dhe administratorëve lokal, përcaktohen koeficientët, varësisht nga niveli i kualifikimit arsimorë, punëve dhe përgjegjësive për  kryerjen e punëve  të  caktuara.

Në seancë nuk morën pjesë këshilltarët e IQ, SDP,SNP. Nga klubi i këshilltarëve të LD në MZ, njoftuan se nuk do të marrin pjesë në punën e Kuvendit, përveç kur të debatohet për ndonjë çështje të rëndësishme për qytetarët.

Shperndaje