Nenkryetari i Forces, Cakuli paditet nga Komuna

Komuna e Ulqinit ka paditur para Gjykatës themelore nënkryetarin e FORCËS Xhaudet Cakulinë sepse nuk ka paguar kompensimin për rregullimin e tokës ndërtimore me vlerë prej 200 mijë eurosh.

Cakuli ka paguar akontacionin prej 150 mijë euro që në vitin 2008, derisa pjesën e mbetur duhej ta paguante në pesë këste me vlerë prej 37.743 euro në nivel vjetor, gjatë pesë viteve. Kësti i parë duhej të paguhej në maj të vitit 2012, por meqë kjo gjë nuk ndodhi, Sekretariati për mbrojtje të pasurisë mbas pesë viteve dorëzojë padinë kundër ish kryetarit të Kuvendit komunal të Ulqinit dhe nënkryetarit të Komunës./ulinfo/

Shperndaje