Vendimi për hapjen e shkollave të sillet në interesin më të mirë të nxënësve

Vendimin për momentin e rihapjes së shkollave duhet siellur në interesin më të mirë të fëmijëve në bazë të konsultimeve me të gjitha palët e interesuara, para së gjithash me nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit, ka deklaruar  koordinuesja e programit të arsimit në UNICEF,  Ivana Cekoviq. “Puna e shkollave do të duhet të harmonizohet me masat  për ruajtjen e shëndetit publikë, paralelisht me adaptim kur të paraqiten informata të reja  mbi rrezikun ose ndryshimet kur është fjala për transmisionin lokal dhe kushtet ekzistuese, ka deklaruar ajo për gazetën DAN.  Sipas fjalëve të saj, vazhdimi i mbylljes së shkollave me siguri do të shkaktojë ngecjen e nxënësve në procesin mësimor.

“Orët përmes radios dhe televizionit, materialet e shtypura dhe procesi mësimor përmes platformave të ndryshme, u ka mundësuar miliona nxënësve në tërë botën të vazhdojnë mësimin gjatë pandemisë globale të korona virusit, mirëpo asgjë nuk mund të zëvendësojnë prezencën e tyre dhe takimin me mësimdhënësit dhe me moshatarët e vetë”, ka theksuar Cekoviq. Siç ka theksuar ajo, pas mbylljes së shkollave, shumë nxënës e kanë humbur rutinën e përditshme, kohën që e kanë kaluar me moshatarët si dhe sigurinë të cilën ua ofron vetë shkolla.

Shperndaje