U mbajt takimi i Koalicionit “Shqiptarët e Vendosur”

KUMTESË PËR MEDIA

Më 9.10.2019 në selinë e Forcës së Re Demokratike, u mbajt takimi i Koalicionit „Shqiptarët e Vendosur, në të cilin është diskutuar për arritjet e Koalicionit drejt realizimit të objektivave të përcaktuara me Marrëveshje si dhe për hapat e mëtejmë të cilat duhet të ndërmirren në të ardhmen për të realizuar korpusin e kërkesave që çojnë deri te realizimi i të drejtave dhe jetës më të mirë të popullit shqiptar në Mal të Zi. Arritjet e deritashme të përfaqësimit të shqiptarëve në pushtetin qendror vlerësohen si pozitive dhe konkrete në krahasim me periudhat e kaluara.

U dakordua që të formohet një grup pune i cili do të bëjë propozimet konkrete për ndryshimet dhe plotësimet e legjislaturës zgjedhore në Mal të Zi në kuadër të Kuvendit të Malit të Zi. Është dakorduar gjithashtu që përveç përfaqësuesve të Koalicionit, në këtë grup të ftohen edhe përfaqësuesit e subjekteve të tjera politike shqiptare në Mal të Zi me qëllim që të dilet me propozime të bashkërenduara të shqiptarëve në Mal të Zi.

Zyra e Shtypit – FORCA

Shperndaje
error: Të drejtat e rezervuara !!