Regjistrimi në shkollat e mesme prej 18 deri më 22 qershor

Është shpallur konkursi për regjistrim në klasën e parë të shkollave të mesme kurse fletëparaqitjet  dorëzohen në shkollën gjegjëse prej 18 deri me 22 qershor.

Ranglista do të shpallet në tabelat e shkollave, më së voni deri me 26 qershor, është kumtuar nga Ministria e arsimit.

Këtë vit, shkollën fillore e kanë përfunduar 7 mijë e 411 nxënës, kurse në shkollat e mese ka vende për 9 mijë e 361, gjegjësisht vende të lira ka për të gjithë nxehësit që e kanë përfunduar shkollën fillore.

Kandidatët duhet të dorëzojnë fletëparaqitjen në konkurs dhe dëftesat origjinale të tri krasëve të fundit të shkollës fillore. Të përkujtojmë se për regjistrim nuk nevojitet dorëzimi i çartifikatës se lindjes.

Shperndaje