Zenka: Gjithnjë e më e dukshme nevoja për të qenë më aktiv kundër dhunës ndaj grave

Nevoja për të qenë më aktiv në luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje po bëhet gjithnjë e më e dukshme sot, tha Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave Mehmed Zenka në një bisede me anëtarët e delegacionit të Republikës së Kosovës të cilët janë në një vizitë pune në Malin e Zi.

Delegacioni i drejtuar nga Zëvendësministri i Drejtësisë Naim Qelaj, i cili gjithashtu kryen funksionin e koordinatorit kombëtar kundër dhunës në familje. Ministri Zenka tha se pasojat e këtij fenomeni social jashtëzakonisht negativ kanë ndikim, për fat të keq për shoqërinë në tërësi, familjen dhe individin.

Dhuna nuk është vetëm një nga format më të forta të shkeljeve të të drejtave të njeriut, por gjithashtu ushtron një ndikim thellësisht negativ në përfitimet sociale, kujdesin shëndetësor, produktivitetin e punës, sigurinë dhe buxhetin.

Delegacioni i Republikës së Kosovës shprehu një interes të veçantë për Konventën e Stambollit. Ministri Zenka i informoi pjesëmarrësit për faktin se Mali i Zi është ndër pesë vendet e para për ratifikimin e këtij dokumenti më të rëndësishëm ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes së grave nga dhuna dhe dhuna në familje. Ai deklaroi se Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave monitoron zbatimin e kësaj Konvente dhe se zbatimi i tij është përgjegjësi e punës dhe mirëqenies sociale. Bashkëbiseduesit ranë dakord se gratë janë gjithnjë të ekspozuara ndaj dhunës psikologjike, por që prania e dhunës ekonomike dhe fizike është po aq e dukshme.

Gjatë bisedimeve u përgëzoi edhe një herë bashkëpunimi mes Malit të Zi dhe Republikës së Kosovës. z.Qelaj falënderoi për pritjen dhe pasi u njoh me kompetencat e Ministrisë së të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave, sugjeroi që në të ardhmen e afërt të organizohet një takim bilateral i përfaqësuesve relevantë të mekanizmave institucional për arritjen e barazisë gjinore të dy vendeve, ku përvojat pozitive do të zhvilloheshin dhe përmirësoheshin më tej praktikat në fushën e arritjes së barazisë gjinore, veçanërisht në luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje.

Shërbimi informativ i UDSH-së

Fotografia e Forumi Rinor Udsh

Shperndaje