Anketimi i CEDEM: Rritje e përkrahjes ndaj PDS-së dhe Frontit Demokratik

Në anketimin e kryer nga agjensia e kërkimeve CEDEM, partia e PDS-së  ka pësuar rritje të përkrahjes krahasuar me anketimin e mëparshëm. Rritje kanë edhe Fronti Demokratik dhe Partia Socialiste Popullore.

PDS ka pësuar rritje nga 42,7% në 45,1%, Fronti Demokratik nga 5,8% në 8.7%, kurse PSP nga 8,5% në 9,1%. Partitë e tjera kanë stagnim ose rënie të përkrahjes, ku spikat ai i DEMOS-it me përkrahje 10,2% nga 14.4% që shte në anketimin e mëparshëm.

Shumica e popullsisë nuk i përkrahin protestat e Frontit Demokratik, pasi 47% e tyre janë deklaruan kundër tyre.

Shperndaje