U prezentua Agrobuxheti për vitin 2020

Dje në Komunën e Tuzit nga ana e Ministrisë së bujqësisë dhe zhvillimit rural në bashkëpunim me Sekretariatin për bujqësi dhe zhvillim rural të Komunës së Tuzit u bë prezentimi i Agrobuxhetiti për vitin 2020.

Nga ana e Ministrisë morën pjesë Radana Damjanoviq- ndihmsëministrja, Enis Gjokaj-shef në departamentin për zhvillim rural, Gojko Baboviq-shef i departamentit për këshilla nga lëmia e prodhimtarisë blegtorale dhe Vukota Stanishiq-shef i departamentit për këshilla nga lëmia e prodhimtarisë bimore.

Interesimi për pjesëmarrje në këtë prezentim ishte i madh, ku gjatë prezentimit qytetarët patën mundësi të parashtrojnë pyetje dhe të kërkojnë sqarime më të detajuara.

Agrobuxheti për vitin 2020 është paraparë në shumën prej 24.404.500,00€.

Shërbimi informativ i komunë së Tuzit

Fotografia e Opština Tuzi - Komuna e Tuzit
Shperndaje