Ministri për punë dhe mirëqenie sociale, Kemal Purishiq vizitoi Komunën e Tuzit

Kryetari i Komunës së Tuzit, z. Nik Gjeloshaj, së bashku me kryetarin e kuvendit, z. Fadil Kajoshaj, nënkryetarin e komunës së Tuzit, z. Ivan Ivanaj dhe drejtorëshën në Drejtorinë për ndërtime, pronë dhe përfaqësim, znj. Elvisa Rexhematoviq, kanë pritur në takim ministrin për punë dhe mirëqenie sociale, z. Kemal Purishiq me bashkëpunëtorët e tij.

Gjatë këtij takimi u bisedua për modelin e bashkëpunimit mes organeve të komunës dhe atyre shtetërore me qëllim të përkrahjes të atyre banorëve, të cilët janë në gjendje të nevojshme sociale.

Fotografia e Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Kryetari i komunës së Tuzit, z. Nik Gjeloshaj, theksoi se bashkëpunimi me MRSS, repsketivisht me Qëndrën dhe Entin për punësim (ZZZCG) është kvalitativ dhe se duhet avancuar, për të përmirësuar kushtet sociale në komunë.
Gjithashtu u dakordua që Qëndra për punë sociale si dhe organet kompetente të komunës, të avancojnë bashkëpunimin në njohjen e nevojave të banorëve më të varfër, e të cilët për shkaqe të ndryshme nuk kanë qasje në shërbimet dhe fondet sociale.

Fotografia e Opština Tuzi - Komuna e Tuzit

Ekziston nevoja, që përmes bashkëpunimit, mjetet nga buxheti i Komunës dhe resorit të caktuar për ndihmë materiale nga sfera e mbrojtjes sociale të fëmijëve, tu drejtohen atyre që kanë më së shumti nevojë.

Në fund, u dakordua bashkëpunimi në prezentimin e programit të cilin Qeveria e ka siguruar për nxitjen e punësimit të personave të papunë.

Fotografia e Opština Tuzi - Komuna e Tuzit
Shperndaje