Valentino Camaj në krye të Entit për Punësim të Tuzit

Siç mëson malësia.me Valentino Camaj është emëruar drejtues i Entit për Punësim në Tuz.

Camaj deri tani ka ushtruar detyrën e këshilltarit në Entin për Punësim në Tuz.

Shperndaje