Forca kërkon takime me partnerët e koalicionit lokal dhe qendror

Në vigjilet e vendimeve të rëndësishme që priten të miratohen në Kuvendin e Malit të Zi dhe në Kuvendin e Ulqinit, Këshilli Qëndror i Forcës së Re Demokratike në mbledhjen e mbajtur më 14 dhjetor, shqyrtoi realizimin e kërkesave të shqiptarëve lidhur me ligjin zgjedhor të Malit të Zi dhe funksionim e pushtetit lokal në Komunën e Ulqinit.

Njëzëri u vendos që për përfundimet dhe qëndrimet e Forcës së Re Demokratike të inicohen takimet me partnerët e koalicionit në të dy nivelet e pushtetit.

Zyra e shtypit – FORCA

Shperndaje