Neser seanca e Kuvendit të Tuzit: Pika kryesore propozim-vendimi mbi buxhetin e komunës për vitin 2019

Kryetari i Kuvendit të Tuzit Fadil Kajoshaj ka thirrur mbledhjen e VII të Kuvendit të komunës së Tuzit për ditën e enjte, më 18.07.2019 me fillim në orën 10:00.

Për këtë seancë është i propozuar rëndi i ditës me 37 pika, ku pika kryesore është propozim-vendimi mbi buxhetin e komunës së Tuzit për vitin 2019.

Ndër pikat kryesore janë edhe propozim-vendimi mbi taksat lokale administrative dhe taksat lokale administrative si dhe pika mbi themelimin e SHPK ”Komunalno / Komunalije” Tuz.

Rëndi i ditës:

1.Propozimi i Vendimit mbi Buxhetin e Komunës së Tuzit për vitin 2019.
2.Propozimi i Vendimit mbi taksat lokale administrative
3.Propozimi i Vendimit mbi taksat lokale komunale
4.Propozimi i Vendimit mbi kompensimin e këshilltarëve në Kuvendin e Komunës së Tuzit
5.Propozimi i Vendimit përpërcaktimin e qirasë mujore për lokalet e punës së klubeve të këshilltarëve
6.Propozimi i Vendimit mbi të ardhurat e funkcionerëve lokal
7.Propozimi i Vendimit mbi të ardhurat e zyrtarëve dhe të punësuarve lokal
8.Propozimi i Vendimit mbi pjesën variabile të të ardhurave
9.Propozimi i Vendimit mbi bashkësit lokale
10.Propozimi i Vendimit mbi vulat
11.Propozimi i Vendimit mbi përcaktimin dhe ndarjen e meritave publike dhe shpërblimin si dhe titullit të qytetarit të nderit
12.Propozimi Aktvendimi mbi emërimin e jurisë për ndarjn e shpërblimit të Komunës së Tuzit për vitin 2019
13.Propozimi i Vendimit mbi pjesëmarrjen e popullatës lokale në kryerjen e punëve publike
14.Propozimi i Vendimit mbi stipendimin e studentëve
15.Propozimi i Vendimit mbi finansimin e sportit
16.Propozimi i Vendimit mbi emërimin e komisionit komunal zgjedhor të Tuzit
17.Propozimi i Vendimit mbi mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve
18.Propozimi i Vendimit mbi orarin e punës
19.Propozimi i Vendimit mbi themelimin e SHPK ”Komunalno / Komunalije” Tuz
20.Propozimi i Vendimit mbi emërimin e tre anëtarëve të bordit të drejtorave të SHPK ”Komunalno / Komunalije” Tuz
21.Propozimi i Vendimit mbi mbi furnizimin me ujë
22.Propozimi i Vendimit mbi furnizimin me ujë të zonave fshatare dhe zonave tjera
23.Propozimi i Vendimit mbi mbajtjen e pastërtisë
24.Propozimi i Vendimit mbi tregjet
25.Propozimi i Vendimit mbi rrugët komunale dhe të pakategorizuara
26.Propozimi i Vendimit mbi veprimtarit mortore
27.Propozimi i Vendimit mbi qarkullimin linearë në qytet dhe rrethinë
28.Propozimi i Vendimit mbi auto takxi qarkullimin
29.Propozimi i Vendimit mbi rëndin komunal
30.Propozimi i Vendimit mbi kafshët shtëpiake
31.Propozimi i Vendimit mbi shërbimin e plicisë komunale
32.Propozimi i Vendimit mbi rregulli shtëpiak në ndertesat e banimit
33.Propozimi i Vendimit mbi vendosjën, ndërtimin dhe heqjen e objektëve të përkoshme të karakterit montues në territorin e Komunës së Tuzit
34.Propozimi i Vendimit mbi vëndosjen apo ndërtimin dhe heqjen e rampave për qasje, ashensorëve dhe objektëve të ngjajshëm për qasje të personave me aftësi të kufizuar për levizje dhe personave me invaliditet në territorin e Komunës së Tuzit
35.Propozimi i Vendimit mbi ndërtimin e objektëve lokale të interesit të përgjithshëm

36.Propozimi i Vendimit mbi themelimin e Shërimit të Kuvendit
37.Prpozimi e Rregullorës mbi punën e Kuvendit të Komunës së Tuzit

Shperndaje
error: Të drejtat e rezervuara !!