Më 1 shtator, fillon viti i ri shkollor

Viti i Ri shkollor do të fillojë me 1 shtator, dhe  do të përfundoj më 13 qershor të vitit të ardhshëm, është  paraparë me kalendarin shkollor për vitin 2016/ 2017, të cilin e  ka sjellur Ministria e arsimit.

Puna edukativo- arsimore, do të zhvillohet në katër periudha klasifikuese. Pushimet dimërore fillojnë më 31 dhjetor dhe përfundopjnë më 22 janar të vitit 2017. Ndërkaq, pushimet verore do të fillojnë mlëe 14 qershor dhe përfundojnë më 31 gusht , 2017.

Shperndaje