Pritën përmirësime në arsimin shqip në Mal të Zi (Video)

Një numër ekspertësh dhe zyrtarësh shqiptarë në Mal të Zi kanë shprehur besimin se gjatë këtij viti do të mënjanohen disa nga problemet që e rëndojnë arsimin shqip.

Gjatë këti viti pritet hartimi dhe miratimi i disa ligjeve të reja që rregullojnë fushën e arsimit në të gjitha nivelet për nxënësit shqiptar.

Për më shum ju ftojmë të ndiqni kronikën e përgaditur nga Zeri i Amerikes:

Shperndaje