Në Triesh jetojnë gjithësei 202 banorë

Siç njofton faqja në facebook Trieshi Malesi, në Triesh jetojnë gjithësei 202 banorë,kjo faqe ka bër evidentimin e popullates dhe më së shuti banor ka në fshatin Cemi i Trieshit ku jetojnë 10 familje dhe 49 banorë, ndërsa në fshatin Benkaj nuk ka asnjë banorë.

Më poshtë po japim të dhënat e Fshatrave,Familjëve dhe Banorve të Trieshit për vitin 2015/2016.

Fshati Familje Banorë
Poprat 9 36
Benkaj 0 0
Delaj 7 25
Stjepoh 7 27
Budza 4 18
Nikmarash 2 10
Rudine 5 18
Muzheçk 2 9
Cem i Trieshit 10 59
Fshatra Familje Banorë
9 46 202
Shperndaje