Aprovohet plani financiar i KU Tuz për vitin 2017

Është miratuar plani financiar i Komunë urbane të Tuzit për vitin 2017, me 11 vota të pozitës (DPS-UDSH-Partia Boshnjake), në momentin e votimit në salla nga rrallët e opozitës ishte vetëm Ismet Gjokoviq cili votoi kundër ndërsa pjesa tjeter e opozitës e kishte lëshuar sallën.

Kryetari i KU Tuz Abedin Axhoviq duke arsytuar planin e propozuar njoftoi se gjat hartimit të këti dokumenti ata janë bazuar në nevojat e qytetarëve por edhe në mundësitë reale të Komunës. Ai tha se pushteti vendor është fokusuar kryesisht në realizimin e objekteve të infrastuktures më të nevojshme për qytetarët. Axhoviq pohoi se shuma e parapër prej 2,313,500 euro prej të cilave 1.500.000 janë planifikuar për investime kapitale si dhe 708 .500 euro për shpenzimet operative.

Shperndaje