Cungu letër Markoviqit: Ideja për karantinë në Zogaj ështe gabuar dhe e dëmshme

Ulqin, 24.02.2020.

Nr. 800-9/20

QEVERISË SË MALIT TË ZI

N/D e z.Dushko Markoviq, kryetarit të Qeverisë

I nderuari z. Markoviq,

     Pranoni respektin e thellë për përpjekjet tuaja të jashtëzakonshme dhe hapat konkretë drejt një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët e Malit të Zi.

Jam i detyruar, si Kryetar i Forcës së Re Demokratike, të Ju drejtohem dhe të shpreh shqetësimin tim të thellë me njoftimin se ish-kazerma e JNA në Zogaj afër Ulqinit po konsiderohet si një vend i mundshëm të karantinës për Coronavirus.

Jam i vetëdijshëm që vetë natyra e problemit është shumë e ndjeshme dhe jam i vetëdijshëm gjithashtu se rrethanat socio-politike janë serioze. Sidoqoftë, ne mendojmë se edhe mendimi për krijimin e një institucioni të tillë në Ulqin, në një qytet turistik, është e gabuar dhe madje e dëmshme në këto rrethana. Përkatësisht, në muajt e fundit, qytetarët e Ulqinit vazhdimisht kanë shprehur mosmarrëveshjen dhe zhgënjimin e tyre me menaxhimin joprofesional dhe të kotë të qytetit, në të cilin vendimet e rëndësishme, kryesisht të gabuara dhe të dëmshme, bëhen në konsultim vetëm me disa partnerë dhe jo të gjithë. Lajmi për karantinën po ushqen më tej emocionet negative të qytetarëve, të cilët me të drejtë shqetësohen për të ardhmen e tyre në këtë qytet, në të cilin qytetarët kanë pagat dhe pensionet më të ulëta në bregdet, ndërsa qyteti ka potencialin më të lartë zhvillimor në Mal të Zi. Rasti i karantinës na jep përshtypjen negative se praktika e vendimmarrjes pa konsultime me partnerët është transferuar në nivelin kombëtar.

Qytetarët e Ulqinit vazhdimisht na thonë se janë të pakënaqur me nivelin e shërbimeve të ofruara nga sistemi shëndetësor publik në Mal të Zi. Një vizitë e ministrit në një qytet pa vizitë në Bashki jep një përshtypje negative.

Kemi qëndrim shumë pozitiv ndaj Jush si drejtues i gjithë administratës shtetërore, kështu që ne kemi lirinë të kërkojmë që në frymën e dialogut gjithëpërfshirës shoqëror që keni shpallur, të mos lejohet që tema të këtilla të konsiderohen në rrethet e ngushta, pa praninë e përfaqësuesve tanë.

Me respekt,

Kryetar

Nazif Cungu

Shperndaje