Komuna e Tuzit investoi në rrugët lokale në tri Bashkësitë: Narhelm- Dreshaj, Sukruq dhe Milesh

Përfaqësuesit e Komunës së Tuzit, pas vlerësimit që kanë bërë në teren, kanë konstatuar nevojën për të ndërhyrë në rrugët lokale në tri Bashkësitë lokale: Narhelm- Dreshaj, Sukruq dhe Milesh, ku u intervenua në përmirësimin e tyre.

Konkretisht u bë tamponimi i rrugës në drejtim të “Livadeve të Tuzit” në mes Bashkësive lokale Narhelm-Dreshaj dhe Sukruqit; tamponimi i rrugës në drejtim të Zbeqit në BL Sukruq dhe tamponimi i rrugës pranë varrezave në BL Milesh, (varrezave të dy fshatrave, Mileshit dhe Rrogathit).

Malësia po ndryshon!

Komuna për qytetarët, qytetarët për Komunë!

Shperndaje