Komuna e Tuzit organizon grumbullimin dhe eksportin e patatës jashtë vendit

Komuna e Tuzit është duke bërë grumbullimin dhe eksportin e patatës të bujqve të Malësisë.

Bujqit e Malësisë patatët i dorëzojnë në magacinën e hapur dhe pastaj ato eksportohen për në Kosovë dhe Serbi.

Shperndaje