Pushteti lokal në komunën e Ulqinit nuk respekton Ligjin dhe gjuhën shqipe (Video)

Hulumtimet dhe monitorimet e bëra në administratën publike në Komunën e Ulqinit tregojnë për mangësi të theksuara në përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe.
Në një komunë me shumicë shqiptare, hulumtimet nxjerrin në pah mosrespektimin e parimit kushtetues dhe ligjor, siç është e drejta e përdorimit të gjuhës shqipe.

Shperndaje