Miratohet buxheti i parë i Komunës së plot të Tuzit prej 4.4 milion €

Këshilltarët e Kuvendit të Komunës së Tuzit me 20 votë për kanë miratuar sot buxhetin e parë të Komunës së Tuzit për vitin 2020, në vlerë prej 4.483.230,00 €.

-Shpenzimet buxhetore rrjellëse 1.530.886,00 € 

-Transfertat 589.000.00

-Pagesa e detyrimeve 12.000.00

-Rezervat 85.000.00

– Shpënzimet kapitale 2.266.344,00 €

Shperndaje