Punimet në bulevardin e ardhshëm nga Podgorica në Tuz (Video)

Bulevardi Podgoricë – Tuz, me vlerë rreth dy milion euro, është në procesin e ndërtimit. Bulevardi i ardhshëm nga Podgorica në Tuz do të jetë një rrugë moderne me katër korsi, me një ishull të gjër në mes dhe ndriçim modern.

Faza e parë përfshin ndërtimin e bulevardit nga tregu i bagëtive deri tek ura në Cem me gjatësi 1.6 km.

Shperndaje