Zenka dhe Dukaj pritën në takim rektorin e Universiteti të Prishtinës

Ministri për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave Mehmed Zenka dhe bashkpunëtori i ti Marash Dukaj drejtor gjeneral në drejtorin e arsimit të popujve pakicë dhe komuniteteve tjera nacionale pranë Ministrisë së Arsimit, pritën delegacionin e Republikës së Kosovës, i përbërë nga Rektori i Universitetit të Prishtinës Marjan Dema, Prorektori Faton Berisha, Dekan Tahir Arbneshi dhe akademiku Anton Berisha, që ndodhen për një vizitë zyrtare në Universitetin e Malit të Zi.

Bashkimi Evropian është i vetëdijshëm për rëndësinë e koordinimit të politikës së regjistrimit dhe, në këtë drejtim, është e rëndësishme për të punuar në përmirësimin e kësaj pike, u tha në takimin e ministrit për të drejtate njeriut dhe të pakicave z.Mehmed Zenkës me përfaqësuesit e delegacionit të Republikës së Kosovës.

Politika e Regjistrimit është një pjesë shumë e rëndësishme e zhvillimit të shoqërisë, tha ministri Zenka dhe konstatoi se, pavarësisht rëndësisë së bilancit të kërkesës së tregut të punës dhe ofertës në universitetet e Malit të Zi, dukuri e njohur e largimit nga korniza e brendshme si dhe për të forcuar bashkëpunimin në këtë fushë me universitetet në vendet fqinje.

Zenka konstatoi se është gjithmonë mirë, si për të diplomuarit e ardhshme të Universitetit,si dhe në përgjithësi për vendetqë të shkëmbejm përvojat e mira, të forcojnë bashkëpunimin, të ndërtojmë dhe të zhvillojnë miqësi. Ai tha se Republika e Kosovës me Malin e Zi ka një bashkëpunim shumë të mirë dhe miqësore, por nuk do të ishte e tillë po që se që nuk do të punohet në ruajtjen dhe përmirësimin e saj.

Sipas tij, ky është një shembull shumë i mirë i bashkëpunimit dhe forcimit të frymës së perbashkët në realizimin e burimeve të qëndrueshme dhe me cilësi të lartë njerëzore.

Unioni Demokratik i Shqiptarëve

Fotografia e Forumi Rinor Udsh

 

Shperndaje
1 Comment